اخبار
پیست پاتیناژ پدیده
تاریخ درج :1394/01/16

پیست پاتیناژ پدیده از نظر ابعاد در ایران جز منحصر به فردترین سالنها محسوب می شود و ساخت این پروژه در ایران  تاکنون بی سابقه بوده است .

طراحی و نقشه های پیست پاتیناز توسط شرکت هلندی ICE WORD که مجری بزرگترین پیستهای پاتیناژ در جهان است انجام شد و اجرای نقشه ها با توجه به معماری پروژه پدیده توسط مدیریت فنی پروژه و شرکت آریا دوام به عنوان پیمانکار در مرحله اجرا قرار گرفت.

در پایین تصاویری از مراسم افتتاحیه این پیست را میتوانید مشاهده کنید:

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید

Js For Active Ajax With Mvc